Sina Park Heung-soo, Go Nam-soon at ang School 2013

Nakilala ko sa The Heirs si Choi Young Do. Ngayon naman, matapos kong panoorin ang School 2013, nakilala ko si Park Heung-soo. May common denominator ang mga karakter na ‘to – pareho silang ginampanan ni Kim Woo Bin. Oo, si Kim Woo Bin ulit. Hindi naman ako maeengganyong panoorin ang School 2013 kung hindi dahil…

Si Choi Young Do

Dahil may hangover pa ‘ko, lulubus-lubusin ko na ang pagpapahayag ng aking saloobin. Natapos ko nang panoorin ang The Heirs kahapon, isang Korean Drama Series tungkol sa buhay ng mga piling highschool students na tagapagmana ng negosyo/korporasyon ng kani-kanilang pamilya. Love story na rin para sa ilang karakter. Heavy drama. Sagad. Ang ganda pala nito….